חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח חשמל לאגף חשמל
מספר הודעה:
133
תאריך פרסום:
09/08/2016
תאריך סיום פרסום:
09/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
מרקלובסקי אלכסנדר
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר