חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
הסכם מסגרת למתן שירותי אספקה והתקנה של מערכות מיגון אלקטרוני לגדרות עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
131
תאריך פרסום:
08/08/2016
תאריך סיום פרסום:
08/08/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.11.2015-30.10.2018
שם ספק/לקוח:
1. מגל בע"מ; 2. רבטק בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר