חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת למתן שירותים בתחומים תעופתיים, מבצעיים ותשתיות
מספר הודעה:
125
תאריך פרסום:
27/07/2016
תאריך סיום פרסום:
27/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-31.12.2019
שם ספק/לקוח:
משרד הבטחון
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר