חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ייעוץ נגישות לנוסעים וקהל עם מוגבלות באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
122
תאריך פרסום:
25/07/2016
תאריך סיום פרסום:
25/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
04.11.2016-03.11.2018
שם ספק/לקוח:
מיכאל רויטמן
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר