חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי טיסות כיול
מספר הודעה:
11
תאריך פרסום:
23/01/2017
תאריך סיום פרסום:
23/01/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.12.2017-30.11.2020
שם ספק/לקוח:
רעות נתיבי אוויר בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר