חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תמיכה FREMIER וחבילות תוצרים של חברת מיקרוסופט
מספר הודעה:
11
תאריך פרסום:
24/01/2016
תאריך סיום פרסום:
24/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
3 שנים מיום חתימת החוזה
שם ספק/לקוח:
מיקרוסופט ישראל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר