חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ארכיב ומגנזה עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
117
תאריך פרסום:
18/07/2016
תאריך סיום פרסום:
18/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
27.12.2016-26.12.2019
שם ספק/לקוח:
אפ"ם ארכיב גנזכיון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר