חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביצוע קורסים למיומנויות ניהול
מספר הודעה:
116
תאריך פרסום:
18/07/2016
תאריך סיום פרסום:
18/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
24.12.2016-23.12.2017
שם ספק/לקוח:
המכללה להישגים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר