חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה למתן שירותי בקרת מעברים, שמירה במשרד הראשי ובמסלולי המראה ונחיתה, ליווי ספקים בשטחים מוגבלים והפעלת מתקן תת לחץ לבדיקת מטענים בנתב"ג
מספר הודעה:
114
תאריך פרסום:
14/07/2016
תאריך סיום פרסום:
14/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2018
שם ספק/לקוח:
סער בטחון בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר