חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תמיכה ואחזקה למערכת AFTN-AIS ושדרוג מערכת ה-AIS
מספר הודעה:
113
תאריך פרסום:
13/07/2016
תאריך סיום פרסום:
13/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2019
שם ספק/לקוח:
FREQUENTIS CALIFORNIA
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר