חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי תמיכה ותחזוקה כולל רישוי למוצרי מג'יק בהתאם לתנאי הסכם חשכ"ל
מספר הודעה:
111
תאריך פרסום:
12/07/2016
תאריך סיום פרסום:
12/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא לתקופה של כ- 3 שנים
שם ספק/לקוח:
מג'יק תעשיות תוכנה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר