חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
חוזה מסגרת למתן שירותים בתחומים תעופתיים, מבצעיים ותשתיות עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
10
תאריך פרסום:
24/01/2016
תאריך סיום פרסום:
24/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2015-30.06.2016
שם ספק/לקוח:
משרד הביטחון
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר