חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקה ואחזקה של ציוד קבוע ונייד למטבח במסוף אלנבי
מספר הודעה:
107
תאריך פרסום:
05/07/2016
תאריך סיום פרסום:
05/07/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
נירומטל בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר