חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי אספקת מידע תקשורתי עבור רש"ת
מספר הודעה:
104
תאריך פרסום:
28/06/2016
תאריך סיום פרסום:
28/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
תהא ל-12 חודשים ואופציה ל-4 תקופות נוספות של עד 12 חודשים כל אחת
שם ספק/לקוח:
יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר