חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביטוח אובדן רישיון פקחי טיסה עבור רש"ת
מספר הודעה:
103
תאריך פרסום:
28/06/2016
תאריך סיום פרסום:
28/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2017
שם ספק/לקוח:
איילון חברה לביטוח בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר