חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי ביצוע בקרה תקציבית וליווי כלכלי עבור רש"ת
מספר הודעה:
101
תאריך פרסום:
27/06/2016
תאריך סיום פרסום:
27/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.10.2016-31.12.2016
שם ספק/לקוח:
תבור - כלכלה ופיננסים בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר