חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירות הסעות בשטח האווירי ושירותי אחזקה לאוטובוסים תעופתיים בנתב"ג
מספר הודעה:
100
תאריך פרסום:
26/06/2016
תאריך סיום פרסום:
26/06/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.01.2017-31.12.2017
שם ספק/לקוח:
החברה המאוחדת לתיירות בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר