חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת שירותי מטיסים במאמן פיקוח טיסה עבור רשות שדות תעופה
מספר הודעה:
9
תאריך פרסום:
20/01/2016
תאריך סיום פרסום:
20/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
18.03.2016-17.03.2018
שם ספק/לקוח:
שירגל - כנפיים מכללה לתעופה בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר