חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שרותי בדיקות מעבדה לעמידה בת"י 5563 לדלק סילוני למטוסים, עבור רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
8
תאריך פרסום:
20/01/2016
תאריך סיום פרסום:
20/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.07.2016-30.06.2018
שם ספק/לקוח:
1. המכון הישראלי לאנרגיה והסביבה; 2. המבדקה הכימית
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר