חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
התקשרות מסגרת לתאום תכנון ופיקוח על עבודות סלילה, גידור ותשתיות באתרי רשות שדות התעופה
מספר הודעה:
7
תאריך פרסום:
18/01/2016
תאריך סיום פרסום:
18/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
 פרויקטאלי
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר