חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
אספקת שירותי מעקב תכנוני עבור רש"ת
מספר הודעה:
6
תאריך פרסום:
13/01/2016
תאריך סיום פרסום:
13/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.03.2016-28.02.2018
שם ספק/לקוח:
זייד אורניב בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר