חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי פיקוח על היתרי בניה ברש"ת
מספר הודעה:
4
תאריך פרסום:
11/01/2016
תאריך סיום פרסום:
11/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.08.2016-31.07.2018
שם ספק/לקוח:
שילינג רות ניהול פרויקטים
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר