חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
רכישת מערכת מיתוג קשר עבור מגדל הפיקוח בש"ת ע"ש אילן ואסף רמון
מספר הודעה:
3
תאריך פרסום:
10/01/2017
תאריך סיום פרסום:
10/01/2018
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
פרויקטאלי, במסגרת החוזה הקיים
שם ספק/לקוח:
FREQUENTIS AG, אוסטריה
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר