חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
מתן שירותי הדרכת פקחי טיסה בסימולטור עבור רש"ת
מספר הודעה:
3
תאריך פרסום:
11/01/2016
תאריך סיום פרסום:
11/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
תקופת ההתקשרות:
01.04.2016-31.03.2018
שם ספק/לקוח:
SKYGUIDE/שוויץ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר