חיפוש באתר
 

הודעות פטור

פרטי ההודעה הכלליים
 
נושא:
ביצוע שינויים במערכת מידע ממוחשבת להתקשרויות מסחריות
מספר הודעה:
2
תאריך פרסום:
10/01/2016
תאריך סיום פרסום:
10/01/2017
פרטי ההתקשרות
 
שם ספק/לקוח:
היולט פקרד (ישראל) בע"מ
הפרטים המלאים נמצאים בקבצים המצורפים

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר