חיפוש באתר
 

קבלת הצעות מספקים - פטור ממכרז

למען הסר ספק מובהר כי דיני המכרזים אינם חלים על ההצעות בהליך זה וכי אין מדובר במכרז. המפרסם אינו מחויב לקבל את ההצעה הגבוהה/נמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.
המציע מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה.

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר

בחר קטגוריה:

בחר
 

טופס הגשת הצעה

טופס הגשת הצעה
פרטי הספק
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
הוספת קובץ ונספחיה:
חובה לצרף קובץ פרטי הצעה. באפשרותך לצרף קבצים נוספים, כגון: מפרט טכני, קטלוג וכו'
*
 
הזן את התווים שבתמונה:
CAPTCHA code image
Speak the codeChange the code
 
 
שלח

טופס הגשת הצעה

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר