חיפוש באתר
 
מכרזים אחרונים שפורסמו
רשימות מציעיםרשימות מציעים

הודעות ועדכונים

  • באתר זה מפורסמים מכרזים, הודעות ופרסומים באופן שוטף בהתאם לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993 

  • רשות שדות התעופה מעוניינת בקבלת בקשות ממשרדי עו"ד להיכלל במאגר מציעים למתן שירותים משפטיים. פונה אשר מעוניין להיכלל במאגר, בתחום הרלוונטי לגביו, מוזמן לעיין באתר האינטרנט ולהגיש בקשה בהתאם להנחיות ולתנאים הקיימים באתר 

  • ההשתתפות במכרז מותנית ברישום / תשלום דמי השתתפות 

אישור קריאה של תנאי שימוש באתר