חיפוש באתר

Global Time

HourDay - DateDay - Date
ADDIS ABABA 05:56 Friday - 18.08
OSLO 04:56 Friday - 18.08
EILAT 05:56 Friday - 18.08
INNSBRUCK 04:56 Friday - 18.08
ISTANBUL 05:56 Friday - 18.08
ATHENS 05:56 Friday - 18.08
BAKU 06:56 Friday - 18.08
BUDAPEST 04:56 Friday - 18.08
BOMBAY 08:26 Friday - 18.08
BEIJING 10:56 Friday - 18.08
BANGKOK 09:56 Friday - 18.08
BRUSSELS 04:56 Friday - 18.08
BERLIN 04:56 Friday - 18.08
BARCELONA 04:56 Friday - 18.08
GENEVA 04:56 Friday - 18.08
DUBLIN 03:56 Friday - 18.08
DUBROVNIK 04:56 Friday - 18.08
HONG KONG 10:56 Friday - 18.08
HELSINKI 05:56 Friday - 18.08
HERAKLION 05:56 Friday - 18.08
VARNA 05:56 Friday - 18.08
WARSAW 04:56 Friday - 18.08
VIENNA 04:56 Friday - 18.08
ZAGREB 04:56 Friday - 18.08
HAIFA 05:56 Friday - 18.08
TBILISI 06:56 Friday - 18.08
TORONTO 22:56 Thursday - 17.08
TENERIFE 04:56 Friday - 18.08
JOHANNESBURG 04:56 Friday - 18.08
LONDON 03:56 Friday - 18.08
LUTON 03:56 Friday - 18.08
STANSTED 03:56 Friday - 18.08
LOS ANGELES 19:56 Thursday - 17.08
LIMOGES 04:56 Friday - 18.08
LARNACA 05:56 Friday - 18.08
MALAGA 04:56 Friday - 18.08
MARSEILLES 04:56 Friday - 18.08
MADRID 04:56 Friday - 18.08
MOSCOW 05:56 Friday - 18.08
Melbourne 12:56 Friday - 18.08
MUNICH 04:56 Friday - 18.08
MINSK 05:56 Friday - 18.08
NOTTINGHAM 03:56 Friday - 18.08
NEW YORK 22:56 Thursday - 17.08
NICE 04:56 Friday - 18.08
SOFIA 05:56 Friday - 18.08
S.PETERSBURG 05:56 Friday - 18.08
SYDNEY 12:56 Friday - 18.08
OVDA 05:56 Friday - 18.08
EIN YAHAV 05:56 Friday - 18.08
PALMA 04:56 Friday - 18.08
PARIS 04:56 Friday - 18.08
FRANKFURT 04:56 Friday - 18.08
ZURICH 04:56 Friday - 18.08
CAIRO 04:56 Friday - 18.08
KOS 05:56 Friday - 18.08
COPENHAGEN 04:56 Friday - 18.08
CAPE TOWN 04:56 Friday - 18.08
COLOGNE 04:56 Friday - 18.08
RHODES 05:56 Friday - 18.08
ROME 04:56 Friday - 18.08
RIJEKA 04:56 Friday - 18.08
SDE DOV 05:56 Friday - 18.08
STOCKHOLM 04:56 Friday - 18.08