חיפוש באתר

Global Time

HourDay - DateDay - Date
ADDIS ABABA 22:06 Friday - 19.01
OSLO 20:06 Friday - 19.01
EILAT 21:06 Friday - 19.01
INNSBRUCK 20:06 Friday - 19.01
ISTANBUL 22:06 Friday - 19.01
ATHENS 21:06 Friday - 19.01
BAKU 23:06 Friday - 19.01
BUDAPEST 20:06 Friday - 19.01
BOMBAY 00:36 Saturday - 20.01
BEIJING 03:06 Saturday - 20.01
BANGKOK 02:06 Saturday - 20.01
BRUSSELS 20:06 Friday - 19.01
BERLIN 20:06 Friday - 19.01
BARCELONA 20:06 Friday - 19.01
GENEVA 20:06 Friday - 19.01
DUBLIN 19:06 Friday - 19.01
DUBROVNIK 20:06 Friday - 19.01
HONG KONG 03:06 Saturday - 20.01
HELSINKI 21:06 Friday - 19.01
HERAKLION 21:06 Friday - 19.01
VARNA 21:06 Friday - 19.01
WARSAW 20:06 Friday - 19.01
VIENNA 20:06 Friday - 19.01
ZAGREB 20:06 Friday - 19.01
HAIFA 21:06 Friday - 19.01
TBILISI 23:06 Friday - 19.01
TORONTO 14:06 Friday - 19.01
TENERIFE 20:06 Friday - 19.01
JOHANNESBURG 21:06 Friday - 19.01
LONDON 19:06 Friday - 19.01
LUTON 19:06 Friday - 19.01
STANSTED 19:06 Friday - 19.01
LOS ANGELES 11:06 Friday - 19.01
LIMOGES 20:06 Friday - 19.01
LARNACA 21:06 Friday - 19.01
MALAGA 20:06 Friday - 19.01
MARSEILLES 20:06 Friday - 19.01
MADRID 20:06 Friday - 19.01
MOSCOW 22:06 Friday - 19.01
Melbourne 06:06 Saturday - 20.01
MUNICH 20:06 Friday - 19.01
MINSK 22:06 Friday - 19.01
NOTTINGHAM 19:06 Friday - 19.01
NEW YORK 14:06 Friday - 19.01
NICE 20:06 Friday - 19.01
SOFIA 21:06 Friday - 19.01
S.PETERSBURG 22:06 Friday - 19.01
SYDNEY 06:06 Saturday - 20.01
OVDA 21:06 Friday - 19.01
EIN YAHAV 21:06 Friday - 19.01
PALMA 20:06 Friday - 19.01
PARIS 20:06 Friday - 19.01
FRANKFURT 20:06 Friday - 19.01
ZURICH 20:06 Friday - 19.01
CAIRO 21:06 Friday - 19.01
KOS 21:06 Friday - 19.01
COPENHAGEN 20:06 Friday - 19.01
CAPE TOWN 21:06 Friday - 19.01
COLOGNE 20:06 Friday - 19.01
RHODES 21:06 Friday - 19.01
ROME 20:06 Friday - 19.01
RIJEKA 20:06 Friday - 19.01
SDE DOV 21:06 Friday - 19.01
STOCKHOLM 20:06 Friday - 19.01