חיפוש באתר

Global Time

HourDay - DateDay - Date
ADDIS ABABA 23:18 Friday - 20.04
OSLO 22:18 Friday - 20.04
EILAT 23:18 Friday - 20.04
INNSBRUCK 22:18 Friday - 20.04
ISTANBUL 23:18 Friday - 20.04
ATHENS 23:18 Friday - 20.04
BAKU 00:18 Saturday - 21.04
BUDAPEST 22:18 Friday - 20.04
BOMBAY 01:48 Saturday - 21.04
BEIJING 04:18 Saturday - 21.04
BANGKOK 03:18 Saturday - 21.04
BRUSSELS 22:18 Friday - 20.04
BERLIN 22:18 Friday - 20.04
BARCELONA 22:18 Friday - 20.04
GENEVA 22:18 Friday - 20.04
DUBLIN 21:18 Friday - 20.04
DUBROVNIK 22:18 Friday - 20.04
HONG KONG 04:18 Saturday - 21.04
HELSINKI 23:18 Friday - 20.04
HERAKLION 23:18 Friday - 20.04
VARNA 23:18 Friday - 20.04
WARSAW 22:18 Friday - 20.04
VIENNA 22:18 Friday - 20.04
ZAGREB 22:18 Friday - 20.04
HAIFA 23:18 Friday - 20.04
TBILISI 00:18 Saturday - 21.04
TORONTO 16:18 Friday - 20.04
TENERIFE 22:18 Friday - 20.04
JOHANNESBURG 22:18 Friday - 20.04
LONDON 21:18 Friday - 20.04
LUTON 21:18 Friday - 20.04
STANSTED 21:18 Friday - 20.04
LOS ANGELES 13:18 Friday - 20.04
LIMOGES 22:18 Friday - 20.04
LARNACA 23:18 Friday - 20.04
MALAGA 22:18 Friday - 20.04
MARSEILLES 22:18 Friday - 20.04
MADRID 22:18 Friday - 20.04
MOSCOW 23:18 Friday - 20.04
Melbourne 06:18 Saturday - 21.04
MUNICH 22:18 Friday - 20.04
MINSK 23:18 Friday - 20.04
NOTTINGHAM 21:18 Friday - 20.04
NEW YORK 16:18 Friday - 20.04
NICE 22:18 Friday - 20.04
SOFIA 23:18 Friday - 20.04
S.PETERSBURG 23:18 Friday - 20.04
SYDNEY 06:18 Saturday - 21.04
OVDA 23:18 Friday - 20.04
EIN YAHAV 23:18 Friday - 20.04
PALMA 22:18 Friday - 20.04
PARIS 22:18 Friday - 20.04
FRANKFURT 22:18 Friday - 20.04
ZURICH 22:18 Friday - 20.04
CAIRO 22:18 Friday - 20.04
KOS 23:18 Friday - 20.04
COPENHAGEN 22:18 Friday - 20.04
CAPE TOWN 22:18 Friday - 20.04
COLOGNE 22:18 Friday - 20.04
RHODES 23:18 Friday - 20.04
ROME 22:18 Friday - 20.04
RIJEKA 22:18 Friday - 20.04
SDE DOV 23:18 Friday - 20.04
STOCKHOLM 22:18 Friday - 20.04