חיפוש באתר
 

هواتف حيوية

استعلامات الجمهور سلطة المطارات 

03-9758337

contactlb@iaa.gov.il

سكرتاريا المطار

 04-8476100
 04-8476101

 فاكس :

 04-8728657